Skip to main content
Rodzinna Historia Lęku
Interim, Warszawa
1992
Rodzinna Historia Lęku
Instytut Literacki, Paryż
1990

Rosjanie w Warszawie

Ustawy nie znają Polaków, wszyscy poddani carscy są Rosjanami. Wprowadzony w 1862 roku stan wojenny nigdy nie został w Królestwie formalnie zniesiony. Trzynaście lat po powstaniu, w czasie zupełnej ciszy, jednocześnie z wprowadzeniem ogólnej ustawy sądowej, przyjęto uchwałę Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego o "zachowaniu prawa administracji miejscowej nakładania kar pieniężnych i osobistych, bez sądu, za przewinienia polityczne i za przekroczenia przepisów o stanie wojennym". To postanowienie, zatytułowane "środek czasowy", dotrwało do roku 1905.

Recenzje prasowe

Dziennik Polski, Nowy Jork

"Fascynująca książka oparta na znakomitym pomyśle, napisana zwięźle, interesująco i kompetentnie. Jest to rodzaj leksykonu poświęconego rosyjskim elementom i akcentom w Warszawie sprzed odzyskania niepodległości."

Gazeta Wyborcza, Jan Zieliński

"Leksykon Agaty Tuszyńskiej ukazujący się jako kolejny tom biblioteki Kultury, należy do tych potrzebnych, rzadkich książek, które poszerzając naszą pamięć zbiorową dają zarazem materiał do refleksji na temat ciągle tych samych zagrożeń."

Rzeczpospolita

Recenzentka Życia Warszawy (1991 z dnia 6 II) nazwała Rosjan znakomitym suplementem do Lalki Bolesława Prusa, a recenzent Rzeczpospolitej pisał, że "jest to jedna z najbardziej nietypowych książek, jaka się ostatnio ukazała. Napisana w formie leksykonu rzecz o obecności Rosjan w dziewiętnastowiecznej Warszawie."

Tygodnik Powszechny

"Jest w tej książce jedna z twarzy Warszawy czasów Bolesława Prusa, której daremnie by szukać na kartach Lalki. Agata Tuszyńska spróbowała odtworzyć tamtą Warszawę. W oparciu o relacje historyków i pamiętnikarzy, stare przewodniki i stare fotografie szkicuje inwentarz rekwizytów, postaci, wątków. Sześćdziesiąt dziewięć haseł od "Apuchtina" po "żandarmów". A do tego sporo ilustracji i wstęp, w którym autorka szerzej pisze o mechanizmach współistnienia dwóch odrębnych światów: polskości i nałożonego na nią rosyjskiego gorsetu. Całość układa się w żywy i zajmujący reportaż hiostoryczny, wart przeczytania nie tylko jako suplement do dziewiętnastowiecznych polskich powieści. "