1 czerwca, środa, godz. 19.00
Wieczór autorski z Agatą Tuszyńską w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto

http://www.icontact-archive.com/vcFHqO6IStkujahrkvcTw_x6QqpY1Mc5?w=3